Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

Rugsėjo 7 dieną Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) kavinėje – sodyboje ,,Viliošiai” surengė Šiaulių apskrities, Raseinių bei Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Konferencija organizuota įgyvendinant Akmenės rajono Vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategiją. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo, vietos projektų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo…