PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ SUTARTYS

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė su vietos pareiškėjais pasirašė trišales vietos projektų vykdymo sutartis. Dauguma vietos projektų vykdytojų buvo numatę nuo pavasario pradėti pastatų remonto darbus, vykdyti kitas suplanuotas veiklas, todėl džiaugėsi, kad pasirašę paramos sutartis galės pradėti planuotus darbus. [SLGF id=1729]

Patirties – į Čekiją, Austriją, Vengriją

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo įgyvendinti projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“, kuris remiamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties ,,Leader  metodo įgyvendinimas“ priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos srities „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui…