Informaciniai renginiai kaimo gyventojams

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ organizuoja informacinius renginius seniūnijose. Susitikimo metu dalyviai bus informuojami apie kaimo gyventojų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, ūkininkų ir smulkiųjų verslininkų galimybes gauti ES paramą pagal Akmenės rajono VVG strategiją. Susitikimų su gyventojais grafikas: Eil. Nr. Data ir laikas Vieta 1. 2012 m. sausio 19 d., 15…