Akmenės rajono vietos veiklos grupės Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2013 m. gegužės 10 d. įvyko Visuotinis ataskaitinis Akmenės rajono VVG susirinkimas. Akmenės rajono VVG įsikūrė 2004 m. rugsėjo 6 d., šiuo metu ją sudaro 30 narių iš kurių visuotiniu narių susirinkimu yra išrinkti 8 valdybos nariai. Į Akmenės VVG deleguoti yra 10 žmonių: du asmenys deleguoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos, 7 asmenys deleguoti bendruomenių, vienas asmuo deleguotas iš Akmenės rajono verslininkų asociacijos. Veiklos ataskaita…