Informacinis renginys „Verslo projektų paraiškų rengimas: verslo paketo pristatymas”

Akmenės rajono vietos veiklos grupė vykdydami projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ Nr. 4PV-KS-11-1-006160,  2013 m. liepos 30 d. 15:00 val. organizuoja informacinį renginį ,,Verslo projektų paraiškų rengimas: verslo paketo pristatymas“ adresu: L. Petravičiaus a. 2, Akmenės rajono savivaldybės mažoji salė, Naujoji Akmenė.

MOKYMAI “DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISINĖ BAZĖ”

Š. m. liepos 24 d. vyko “Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė” mokymai. Juose dalyvavo 8 esami ir potencialūs vietos projektų pareiškėjai. Mokymų tikslais – įgyti daugiau patirties darbų saugos srityje, kad užtikrinti sveikas ir saugias darbo vietas. Išsiaiškinti esminius teisės aktų reikalavimus darbuotojų saugai. Pagilinti teorines žinias darbų saugos, gaisrinės saugos srityse, analizuoti darbo teisės aktualijas, aptarti nelaimingų atsitikimų darbe prevencinių priemonių poveikį. Susipažinti…