MOKYMAI “DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISINĖ BAZĖ”

Š. m. liepos 24 d. vyko “Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė” mokymai. Juose dalyvavo 8 esami ir potencialūs vietos projektų pareiškėjai. Mokymų tikslais – įgyti daugiau patirties darbų saugos srityje, kad užtikrinti sveikas ir saugias darbo vietas. Išsiaiškinti esminius teisės aktų reikalavimus darbuotojų saugai. Pagilinti teorines žinias darbų saugos, gaisrinės saugos srityse, analizuoti darbo teisės aktualijas, aptarti nelaimingų atsitikimų darbe prevencinių priemonių poveikį. Susipažinti…