Kaimo bendruomenių nariai susipažino su socialiniu verslumu

Akmenės rajono vietos veiklos grupė, kaimo bendruomenėms suorganizavo “Socialinio verslumo” mokymus. Mokymų metu kaimo bendruomenių pirmininkai ir nariai galėjo susipažinti su socialinio verslumo principais, stiprinti bendruomenių partnerystę su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei skatinti bendruomenių narius savo veikloje ugdyti gerąją verslumo patirtį. [SLGF id=1956]

Tarptautinė konferencija Birštone

Akmenės rajono vietos veiklos grupė lapkričio 15 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Sumanūs sprendimai kaimo jaunimui“, Birštone. Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms LEADER metodą, taip pat jaunimo atstovams, kaimo bendruomeninių ir visuomeninių organizacijų, verslo įmonių ir vietos valdžios institucijų atstovams, kurie jau aktyviai dirba ar bent planuoja dirbti su kaimo jaunimu. Renginio dalyviai susirinkę ieškojo sprendimo būdų ir diskutavo jaunimo užimtumo ir…