Kaimo bendruomenių nariai susipažino su socialiniu verslumu

Akmenės rajono vietos veiklos grupė, kaimo bendruomenėms suorganizavo “Socialinio verslumo” mokymus. Mokymų metu kaimo bendruomenių pirmininkai ir nariai galėjo susipažinti su socialinio verslumo principais, stiprinti bendruomenių partnerystę su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei skatinti bendruomenių narius savo veikloje ugdyti gerąją verslumo patirtį. [SLGF id=1956]