KURK SAVO VERSLĄ

AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ V. Kudirkos g. 27, 85145, Naujoji Akmenė Tel. (8 425) 55520, Mob. 868333779; 868188330, 867477786 el. p. info@akmenesvvg.lt , Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi strategijos vykdytojo paskirti asmenys: Roberta Grunskytė, Vaida Vainauskaitė, Aušra Vaišvylaitė    VIENO KVIETIMO METU VIENAS PAREIŠKĖJAS GALI TEIKTI VIENĄ PARAIŠKĄ Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant…

Akmenės rajono VVG dalyvavo nuotaikingoje VVG “Pakruojo rajono partnerystė” tarptautinėje konferencijoje

Į 2013 m. gruodžio 14 d. surengtą tarptautinę konferenciją „Strategijos įgyvendinimo ir partnerystės stiprinimo geroji patirtis“ VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ sukvietė rajono vadovus, Aleksandro Stulginskio universiteto atstovus, projektų partnerius iš Radviliškio, Akmenės, Dobelės (Latvija) vietos veiklos grupių, VVG narius ir veiklos partnerius, vietos projektų vykdytojus. Konferencija suorganizuota siekiant pasidalyti strategijų gerąją patirtimi, apsikeisti nuomonėmis, prisiminti projekto „VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas…

Įgyvendinti dar du verslo projektai

Vietos projektas „UAB Luminas“ kraštovaizdžio tvarkymo ir valymo veiklų plėtra“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ-05-001) pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. 15 d. Pagrindinės teikiamos paslaugos bus žolės pjovimo ir sniego valymo paslaugos. Pagrindinis konkurentas Akmenės rajone – UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, tačiau sezono metu, o ypač po snigimo ar pustymo, valymo paslaugų poreikis regione ypač išauga. Be to UAB „Luminas“, būdama maža įmonė, sugebės lanksčiai tenkinti…