Vietos veiklos grupių susitikimas Raseiniuose

2014 m. balandžio 16 d. Akmenės r.  VVG administracija dalyvavo Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ suorganizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Joje susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Kėdainių  ir Akmenės vietos veiklos grupės. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo strategijos įgyvendinimą. Pakruojo VVG direktorė Marija Žiubrienė pristatė VVGT veiklą įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, Kėdainių VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė papasakojo apie…