Akmenės r. VVG dalyvavo Kauno r. VVG tarptautinėje konferencijoje

2014 m. balandžio 24 ir 25 dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) organizavo tarptautinę konferenciją „LEADER PROGRAMOS TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS“. Konferencijoje dalyvavo 5 Lenkijos, 4 Čekijos ir 9 Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai. Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti įgyvendintų tarptautinio bendradarbiavimo projektų patirtį ir numatyti pagrindines tarptautinio bendradarbiavimo kryptis naujame finansavimo periode. Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti sėkmingai įgyvendinti projektai Lietuvoje, Lenkijoje ir Čekijoje…

Pasidalijimas patirtimi Italijoje

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“. Šio projekto tikslas – ugdyti bendruomenių, kaimo gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, vietos veiklos grupės narių ir darbuotojų gebėjimus užtikrinant efektyvų jų dalyvavimą kaimo plėtroje. Balandžio 27  – gegužės 3 dienomis Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos Roberta Grunskytė ir Vaida Vainauskaitė bei vietos projektų…

Vietos veiklos grupės narių susitikimas

2014 m. balandžio 18 d. vyko Akmenės rajono Vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkas Algirdas Bučys pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2013 metus, paminėdamas, kad vietos veiklos grupę sudaro 32 nariai, iš kurių išrinkti 8 valdybos nariai. Projekto vadovė Roberta Grunskytė pristatė, kaip Akmenės rajono VVG sekasi įgyvendinti strategiją „Kaimo vietovės studija ir…