Įgyvendintas Antano Vaičiaus verslo projektas

Vietos projektas „Kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų verslo sukūrimas“(NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-009) pradėtas įgyvendinti 2014 m. gegužės 22 d., projektas įgyvendintas 2014 m. liepos 23 d. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigytas kompaktinis krautuvas,  kuris…

Automobilių sporto klubo “Extempas” autokroso trasos atidarymas

Automobilių sporto klubas „Extempas“ nuo 2013 metų įgyvendina vietos projektą „Automobilių sporto klubo „Extempas“ naudojamos autokroso trasos sutvarkymas“, kurio metu buvo sutvarkyta pagrindinė autokroso trasa, įrengta varžybų įgarsinimo sistema, dviejų aukštų konteinerinė patalpa su teisėjų štabu, teisėjų bokšteliai, apsauginiai atitvarai bei lauko baldai. Šių metų liepos 12 dieną jau atsinaujinusioje Akmenės automobilių kroso trasoje vyko regioninių automobilių kroso varžybų „Regionų taurė 2014“ IV etapas, kur…

Informacinis renginys verslininkams

Akmenės r. VVG vykdydama projektą  ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ Nr. 4PV-KS-11-1-006160,  2014 m. liepos 11 d. 9:30 val. organizavo informacinį renginį “Verslo projektų įgyvendinimas”. Informacinis renginys skirtas potencialiems verslo projektų vykdytojams planuojantiems teikti ir įgyvendinantiems verslo projektus pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės…

Kvietimas Nr. 9 verslui

Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas. Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys) Priemonė: Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Veiklos sritis: parama teikiama alternatyvioms ūkio veikloms, įskaitant pagrindines…