Kvietimas Nr. 9 verslui

Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ Strategijos prioritetas (-ai) Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Pagrindiniai Strategijos tikslai Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas. Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys) Priemonė: Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Veiklos sritis: parama teikiama alternatyvioms ūkio veikloms, įskaitant pagrindines…