Akmenės Šv. Onos parapija įgyvendino vietos projektą “Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba”

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija „Akmenės Šv. Onos parapija“ 2014 m. rugpjūčio 26 d. įgyvendino vietos projektą „Akmenės Šv. Onos bažnyčios tvarkyba“ (Nr. LEADER-11-AKMENĖ-02-001). Projektas pradėtas 2012 m. kovo 1 d. Bendrasis projekto tikslas – kurti patrauklią, vieningą, kultūringą aplinką gyventi ir dirbti Akmenės seniūnijoje, o specialusis tikslas – užtikrinti visavertį Akmenės Šv. Onos parapijos suvienytų žmonių poreikių tenkinimą ir to prieinamumą. Bendra projekto vertė…

UAB “Visible Constructions” įgyvendino antrą verslo projektą

UAB “Visible Constructios” 2014 m. rugpjūčio 7 d. įgyvendino antrą verslo projektą „Pastato Kalno g. 1A pritaikymas įmonės reikmėms“ (Nr. LEADER-13-AKMENĖ- 05-002). Projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m. gruodžio 1 d., projekto pabaiga buvo planuojama 2015 m. kovo 1 d. Specialus projekto tikslas – įrengti įmonės veiklai ir plėtrai reikalingas sandėliavimo ir administracines patalpas, pagerinti darbo sąlygas atliekant pastato kapitalinį remontą. Taip sumažinant šildymo kaštus, prisidėti…

Akmenės rajono delegacija Kėdainių krašte

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) intensyviai įgyvendina  projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“.  2014 m. liepos 31 d. VVG vyko į susitikimą su Kėdainių rajono vietos veiklos grupe ir Kėdainių rajono bendruomenėmis. Į dalykinę kelionę vyko 15 asmenų, t.y. potencialūs pareiškėjai ir projektų vykdytojai. Susitikimo tikslas – aplankyti vietoves, kaimus, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir…