Planuojami mokymo renginiai

 Įgyvendinant projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“  vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, organizuojami mokymai bendruomenėms “Socialinis verslumas” ir VVG valdybos organui, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus mokymai “Motyvacija nepiniginėmis priemonėmis”: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Socialinis verslumas“. 2014 m. gruodžio 2 d. 10:00 val. – 18:00 val. Sodo g. 5, Akmenė,…

Planuojami renginiai

LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS IR BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS AKMENĖS RAJONE 2014 m. lapkričio 28 d. 11 val. Informacinis renginys skiriamas Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ įgyvendinimo pristatymui ir bendradarbiavimo plėtojimui su Akmenės rajono bendruomenėmis ir NVO, rengiant Akmenės r. VVG vietos plėtros strategiją ateinančiam laikotarpiui.  Renginio metu bus pristatytas…

Bendruomenių veiklos planavimas ir komandinis darbas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” intensyviai vykdo mokymus kaimo bendruomenėms ir VVG nariams. Mokymų metu Sablauskių, Agluonos, Klykolių, Šiaudinės, Kruopių kaimo bendruomenių pirmininkai ir nariai analizavo, įsivertino ir…

Akmenės rajono bendruomenių ir vietos veiklos grupės susitikimas – konferencija „LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone“

Akmenės rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje” 2014 m. spalio 29 d. Akmenės rajono bendruomenes sukvietė į susitikimą – konferenciją „LEADER metodo įgyvendinimas Akmenės rajone“.  Konferencijos pradžioje pristatyti vietos projektai…

Mokymo renginiai

Pagal projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“vykdymo sutarties Nr. 4PV-KS-11-1-006160-PR001, planuojami mokymo renginiai: Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Adresas 1. Mokomasis renginys „Socialinis verslumas“. 2014 m. lapkričio 11 d. 10:00 val. – 18:00 val. Dvaro g. 13, Agluona, Akmenės r. sav. LT-85474 2. Mokomasis renginys „Valdybos veiklos vertinimas“. 2014 m. lapkričio 12  d. 9:00 val.…