Visuotinis VVG narių susitikimas

2015 m. sausio 27 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkas Algirdas Bučys pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2014 metus, paminėdamas, kad vietos veiklos grupę sudaro 31 narys, iš kurių 16 naujų narių. Į Akmenės r. VVG įstojo 15 nevyriausybinių organizacijų ir 1 fizinis asmuo, atstovaujantis verslo sektorių. Pirmininkas A.…