Nestandartinių baldų gamyba Sablauskiuose

V. Vaišvylos vietos projekto „Akmenės baldai“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-012) įgyvendinimo pradžia 2014 m. spalio 31 d. Projekto baigtas 2015 m. kovo 23 d. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigyta baldų gamybos įrangą.…

Parama kaimo bendruomenėms

Nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d .  (1 mėn.) renkamos kaimo bendruomenių  paramos paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles , kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d.  žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171.  Daugiau informacijos galima rasti žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje: Naujienų skiltyje: http://www.zum.lt/index.php?-775800126 Skiltyje ,,Kaimo plėtra“, ,,Valstybės parama kaimo bendruomenėms“: http://www.zum.lt/index.php?365139548 Taisyklės skelbiamos ir Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87ba8ae0c97a11e48a1edbba9d2aea36

Bendruomenių verslumo skatinimas

Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2015 m. kovo 17 d. suorganizavo susitikimą su programos „Kurk Lietuvai“ atstovais ir Anykščių turizmo ir verslo centru. Susitikimo metu „Kurk Lietuvai“ atstovas Eimantas Matulaitis pristatė bendruomenių verslumo skatinimo projektą. Vienas šio projektų rezultatų – kartu su Anykščių verslo informacijos centru suburtas Anykščių krašto vietos bendruomenių verslo paramos tinklas. Šio projekto metu buvo sukurtas Lietuvos vietos bendruomenių verslumo žemėlapis (nuoroda:…

Pratęstas Kvietimas Nr. 11 verslo paraiškoms teikti

AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ V. Kudirkos g. 27, 85145 Naujoji Akmenė, faksas 8-425 55520, Gintautė Urbaiteinė, mob. 868188330, el.p. gintaute23@gmail.com Roberta Grunskytė, mob. 868333779, el.p. robertagrunskyte@gmail.com Aušra Vaišvylaitė, mob. 867477786, el.p. ausra.vaisvylaite@gmail.com VIENO KVIETIMO METU VIENAS PAREIŠKĖJAS GALI TEIKTI VIENĄ PARAIŠKĄ Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: Strategijos pavadinimas ,,Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo…

MB “Atraiža” medienos apdirbimo verslo plėtra

Vietos projektas „MB „Atraiža“ Medienos apdirbimo verslo plėtra“ (NR. LEADER-13-AKMENĖ-06-004) pradėtas įgyvendinti 2014 m. birželio 31 d.,  projekto pabaiga 2015 m. vasario 20 d. Projekto tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto metu įsigytos keturpusės…