Jaunas verslininkas įgyvendino verslo projektą Ventoje

2015 m. gegužės 15 d. Martynas Nicius įgyvendino verslo projektą „Martyno Niciaus verslo kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėje“ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-004). Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Projekto įgyvendinimo metu pareiškėjas įsigijo įrangą reikalingą teikti…