Grožio salono plėtra Papilėje

UAB „EBO4“ įgyvendino antrąjį verslo projektą „Grožio salono paslaugų plėtra“ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-003). Ši įmonė įsikūrusi 2011 m. vasario mėn. Vietos projektą pradėjo įgyvendinti 2014 m. spalio 9 d., pabaigė – 2015 m. gegužės 30 d. Projekto bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų…