Susitikimas su Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Š. m. birželio 25 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Susitikimo metu VVG projekto vadovė G. Urbaitienė pristatė 2014 – 2020 m. vietos plėtros strategijos, VVG valdybos išskirtus prioritetus ir priemones, kurios aktualios jaunimui. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba buvo supažindinta su numatomais pirmumo ir tinkamumo kriterijais, kurie bus taikomi jauniems asmenims teikiantiems paraiškas. Susitikimo pabaigoje buvo nutarta paskatinti kaimo…