MB “Aljuma” verslo plėtra

Akmenės rajono vietos veiklos grupė vietos projektų atrankos valdybos posėdyje 2014 m. kovo 21 d. skyrė paramą vietos projektui „MB „Aljuma“ paslaugų plėtra“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-006). MB „Aljuma“ įkurta 2013 m. rugpjūčio 14 d., veiklą pradėjo 2014 m. liepos 1 d. Įmonė teikia statybos užbaigimo ir apdailos paslaugas. Projektas įgyvendintas 2015 m. liepos 16 d. Projektu įsigyta transporto priemonė – krovininis automobilis, kuris reikalingas vykti į…

Kalvystės plėtojimas Akmenėje

UAB Jono kalvė įgyvendino verslo projektą „Kaimo vietovės verslo kūrimas ir plėtra UAB „Jono kalvė““ (Nr. LEADER-14-AKMENĖ-09-006). Įmonė įkurta 2014 m. liepos mėn. Vietos projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m. spalio 31 d., projektą įgyvendino 2015 m. liepos 23 d. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų…

ŠIAULIŲ APSKRITIES VVG KONFERENCIJA RADVILIŠKYJE

2015 m. liepos 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Vitalija Žakienė ir projekto vadovė Gintautė Urbaitienė dalyvavo Radviliškio VVG organizuotoje konferencijoje ,,Leader metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateitiesperspektyvos“. Konferencijos metu Radviliškio VVG pirmininkas Romas Kalvaitis padėkojo visoms Šiaulių apskrities VVG už puikų bendradarbiavimą įgyvendinant 2007-2013 m. kaimo plėtros strategijas, pasidžiaugė nuveiktais darbais, įgyvendinatais bendrais projektais. Žodį apie savo nuveiktus darbus ir…

Akmenės r. daugėja apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių

2015 m. birželio 29 d. Uždaroji akcinė bendrovė „GENMASTA“ įgyvendino vietos projektą „Pailsėkim prie Ventos“ (NR. LEADER-14-AKMENĖ-06-016) Ventos mieste. Ši įmonė įsikūrė 2006 m. rugsėjo mėn. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime. Vietos projekto…

Amatų puoselėjimas Klykolių kaime

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro vietos projekto “Tradicinių amatų puoselėjimas Klykolių sodžiuje” (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-009) galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2015 m. birželio 3 d. Šio projekto partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato – muziejaus kapitalinis remontas. Šiame pastate vyksta amatų kiemelio ir žvakių liejimo amato veikla, įsigyta vaškinių žvakių liejimo priemonių komplektas, nešiojamas kompiuteris, projektorius su ekranu ir baldų komplektas. [SLGF id=2376]

Pirmasis naujai išrinktos valdybos posėdis

2015 m. liepos 15 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Akmenės r. Vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Posėdžio metu daugiausia diskutuota rengiamos Akmenės r. VVG 2015 m. -2023 m. kaimo plėtros strategijos klausimais. Buvo aptarti ir patvirtinti vietos projektų vertinimo pirmumo kriterijai, aptarti galimi strategijos prioritetai ir  priemonės. Siekiant efektyviau organizuoti VVG valdybos veiklą, patvirtinti 4 VVG komitetai ir jų darbo reglamentai. Nuo šiol VVG…

Draugystės pynė stiprėja

Tuoj po lygiadienio, Skaistgiryje susitiko asociacijos „Draugystės pynė“ pirmininkė Genovaitė Mačiuvienė, jos pavaduotojai  Vytautas Norbutas ir Vida Urbonienė ir juos lydėję atstovai iš Ventos, Tirkšlių ir Skaistgirio. Asociacija buvo įkurta 2015 metų vasarį baigiant įgyvendinti  tarpteritorinį projektą “Venta, Tirkšliai, Skaistgirys buriasi bendrai veiklai“, kurį įgyvendino Šiaurės vakarų Lietuvos, Akmenės rajono  ir Joniškio vietos veiklos grupės . Įgyvendinus šį projektą Tirkšliuose, Ventoje ir Skaistgiryje buvo atnaujintos…

Išrinkta nauja Akmenės rajono VVG valdyba ir pirmininkas

2015 m. birželio 26 d., 15 val. įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pašalinti ir priimti nauji, į VVG pareiškę norą įstoti, nariai, patvirtinta nauja Akmenės rajono VVG įstatų redakcija, išrinktas Akmenės rajono VVG pirmininkas bei valdybos nariai, patvirtintas Akmenės r. VVG valdybos darbo reglamentas. Visuotinis VVG narių susirinkimas į valdybą išrinko 11 narių: Verslo atstovai: 1. Gedas Adomaitis…