Išrinkta nauja Akmenės rajono VVG valdyba ir pirmininkas

2015 m. birželio 26 d., 15 val. įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pašalinti ir priimti nauji, į VVG pareiškę norą įstoti, nariai, patvirtinta nauja Akmenės rajono VVG įstatų redakcija, išrinktas Akmenės rajono VVG pirmininkas bei valdybos nariai, patvirtintas Akmenės r. VVG valdybos darbo reglamentas. Visuotinis VVG narių susirinkimas į valdybą išrinko 11 narių: Verslo atstovai: 1. Gedas Adomaitis…