Pirmasis naujai išrinktos valdybos posėdis

2015 m. liepos 15 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Akmenės r. Vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Posėdžio metu daugiausia diskutuota rengiamos Akmenės r. VVG 2015 m. -2023 m. kaimo plėtros strategijos klausimais. Buvo aptarti ir patvirtinti vietos projektų vertinimo pirmumo kriterijai, aptarti galimi strategijos prioritetai ir  priemonės. Siekiant efektyviau organizuoti VVG valdybos veiklą, patvirtinti 4 VVG komitetai ir jų darbo reglamentai. Nuo šiol VVG…