Visuotiniame Akmenės r. VVG narių susirinkime pritarta 2015-2023 m. laikotarpio vietos plėtros strategijai

2015 m.  rugsėjo 3 d. savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje įvyko Akmenės r. vietos veiklos grupės (toliau VVG) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta parengta naujojo finansavimo laikotarpio 2015-2023 m. Akmenės r. VVG vietos plėtros strategija. Šiuo metu Akmenės r. VVG vienija 37 narius iš trijų skirtingų sektorių: vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo. Visuotiniame susirinkime dalyvavo 24 VVG nariai, Akmenės r. savivaldybės administracijos direktorė A.…