Įgyvendinta Akmenės r. VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategija

2015 m. rugsėjo 30 d. baigiama įgyvendinti Akmenės rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) 2007-2013 m. vietos plėtros strategija „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje”, kurios vertė buvo 2 198 215,07 Eur. 2015 m. rugsėjo 11 d. Klykolių kaime surengta šios strategijos baigiamoji konferencija, kurios metu buvo pasidalinta pasiektais VVG veiklos rezultatais, padėkota vietos…