Vietos veiklos grupės tikslas – jaunimo įtrauktis

2015 m. rugsėjo 18 d. Akmenės r. VVG projekto vadovė Gintautė Urbaitienė su mero patarėju Tomu Martinaičius dalyvavo Jaunimo reikalų departamento drauge su Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru organizuotame seminare, skirtame Vietos veiklos grupių, vietos bendruomenių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams. Seminaro metu išdiskutuota, kaip, kokiais būdais įmanoma sudominti jaunimą dalyvauti VVG ir kaimo bendruomeninių organizacijų veiklose, aptarta, ką VVG gali…