PASIRAŠYTA PARAMOS SUTARTIS

Rugpjūčio 1 d. pasirašėme Akmenės rajono VVG Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER paramos sutartį. Bendra paramos suma skirta įgyvendinti strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ yra 1 693 089,00Eur. 1 354 471,00 Eur skiriama ekonominės veiklos skatinimui, daug dėmesio skiriant socialinių paslaugų plėtrai, viešosios infrastruktūros pritaikymui gyventojų poreikiams ir kaimo…