Papilėje vyko informacinis renginys verslo atstovams

2016 m. gruodžio 16 d. Papilėje surengtas informacinis renginys verslo atstovams. Renginio metu apžvelgti vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumai pagal Akmenės r. vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją. Renginio dalyviai supažindinti su planuojamų 2016 ir 2017 metų kvietimų priemonėmis. Pristatyta, kaip bus vykdoma vietos projektų atranka pagal administravimo taisykles, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygas vietos projektams, vietos projektų…

Vyko renginys, skirtas socialinio verslo kūrimui ir plėtrai

Viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė, gruodžio 12 dieną dalyvavo informaciniame renginyje Mažeikiuose, kuris buvo skirtas „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonei „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) pristatyti.Renginyje dalyvavo „NVO Avilys“ atstovai – Monika Juknienė ir Arūnas Survila. Kartu su nevyriausybinių organizacijų, savivaldos, Darbo biržos atstovais buvo aptarta, kokios galimybės Mažeikių rajone vystyti…

KVIEČIAME Į INFORMACINĮ RENGINĮ VERSLUI GRUODŽIO 16 D. 14 val.

2016 m. gruodžio 16 d. 14 val. J. Basanavičiaus g. 23, Papilės sen., Akmenės r. sav., kviečiame dalyvauti informaciniame renginyje, kuriame bus pristatyta Akmenės rajono vietos veiklos grupės “Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija”. Detaliau bus aptariamos galimybės gauti paramą verslo kūrimui ir plėtrai. KVIETIMAS Į INFORMACINĮ RENGINĮ IR DARBOTVARKĖ