Akmenės r. VVG valdybos posėdis

2017 m. sausio 26 d. Akmenės r. VVG biure, V. Kudirkos g. 27, N. Akmenėje,  surengtas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo VVG  valdybos nariai: Vitalija Žakienė, Alis Valinčius, Edita-Daniela Statkienė, Elvinas Skabeikis, Gedas Adomaitis, Antanas Adomaitis, Vitalija Damskienė, Dovydas Gerdauskis. Dalyvavo VVG projekto vadovėAida Rubel, finansininkė Zita Vaišvylienė, viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė. Kviestinis asmuo Gintautė Urbaitienė. Pirmininkei Vitalijai Žakienei pasiūlius VVG valdybos nariai patvirtino darbotvarkę. DARBOTVARKĖ: Dėl…