ĮVYKO VISUOTINIS ATASKAITINIS VVG NARIŲ SUSIRINKIMAS

       Balandžio 25 d., Akmenės krašto muziejuje, įvyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinta 2016 m. Akmenės r. VVG veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė. VVG nariams buvo pristatyta esama strategijos įgyvendinimo situacija. Po darbinių kausimų susirinkimo dalyviai buvo pakviesti padiskutuoti prie kavos puodelio. Atsakyta į nariams rūpimus klausimus dėl planuojamų kvietimų.

Akmenės r. Vietos veiklos grupė dalyvavo kaimo bendruomenės “Zubovų dvaras” Atvelykio šventėje

Akmenės r. vietos veiklos grupės pirmininkė Vitalija Žakienė ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė lankėsi Agluonų kaimo bendruomenės “Zubovų dvaras” surengtoje Atvelykio šventėje. Šventėje taip pat dalyvavo Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Kairiškių kaimo bei Akmenupio bendruomenės. VVG pirmininkė nuoširžiai pasveikino šventės šeimininkus bei susirinkusius svečius, pasidžiaugė bendruomenių aktyvumu, palinkėjo bendruomenėms neblėstančios energijos kuriant bendrystę kaime. Muzikinę dovaną dovanojo Akmenės II kaimo ansamblis…

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017 m. balandžio 19 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo…

Šaukiamas, Akmenės r. VVG, visuotinis narių susirinkimas

Akmenės r .VVG praneša, kad 2017 m.  balandžio 25 d. 15 val.  šaukiamas Akmenės r. VVG visuotinis narių  susirinkimas. Susirinkimo vieta: Akmenės krašto muziejus, K. Kasakausko g. 17, Akmenė. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitos už 2016 m. patvirtinimo; Dėl Akmenės rajono VVG finansinės atskaitomybės už 2016 m. patvirtinimo; Dėl vietos plėtros strategijos “Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija” įgyvendinimo; Kiti einamieji klausimai.

SU SEIMO NARIU KALBĖTA DĖL BENDRUOMENIŲ VERSLUMO IR BENDRADARBIAVIMO SKATINIMO

Š. m. balandžio 10 d. vyko susitikimas su Seimo nariu. Pradžioje, projekto vadovė Aida Rubel ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė, Seimo narį supažindino su Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo aktualijomis, pasidalijo problemomis, dėl kurių vėluojama pradėti strategijos įgyvendinimą. Aida Rubel paaiškino, kad patvirtinus visų VVG strategijas, vietos projektų (VP) administravimo taisyklių rengimas ir patvirtinimas užtruko beveik pusę metų (Akmenės VVG strategija patvirtinta balandžio 14…

SUSITIKIMAS NMA PRIE ŽŪM VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KLAUSIMAMS APTARTI

2017 m. balandžio 6 d. Akmenės r. vietos veiklos grupė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Susitikimo metu buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų vertinimo procesas, klausimai susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios…