NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS KONFERENCIJA

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS KONFERENCIJA 2017 m. spalio 24 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel ir viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė dalyvavo NMA prie ŽŪM organizuotoje konferencijoje “Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” įgyvendinimo aktualijos”. Konferencija organizuota visų Lietuvos vietos veiklos grupių, NMA ir ŽŪM atstovų susitikimui. Pranešimą apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą pristate NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento…

Vietos veiklos grupių susitikimas Šiaulių r. VVG teritorijoje

2017 m.  spalio 5 d., Šiaulių rajono vietos veiklos grupė  surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, Kuršėnuose,  vykusiame susitikime, dalyvavo Akmenės r. VVG pirmininkė V. Žakienė, projekto vadovė A. Rubel ir viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė. Susitikime taip pat dalyvavo vietos veiklos grupių  „Pakruojo rajono partnerystė“, “Raseinių krašto bendrija”, “Kelmės krašto partnerystė”, „Radviliškio lyderis“,…