ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEMINARAS

2017 m. spalio 26 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo ŽŪM organizuotame seminare. Seminare tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pirmojo oranešimo metu prisatytas naujai patvirtintas vietos plėtros startegijų administravimo modelis, išsamiau aptartas finansavimo sąlygų rengimas ir derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra, pasikeitusi vietos projektų paraiškų vertinimo tvarka. Antrojo pranešimo metu Ilona Javičienė…