AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018 m. balandžio 27 d. surengtas Akmenės rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo verslo,  bendruomenių ir vietos valdžios paskirti atstovai arba jų įgalioti asmenys, bei vietos veiklos grupės darbuotojos. Pirmininkė  Vitalija Žakienė pristatė VVG  veiklos ataskaitą už 2017 m. , taip pat susirinkimo dalyvius informavo apie paskelbtus ir numatomus skelbti kvietimus. Projekto vadovė smulkiau pristatė veiklos detales. 2017 m. VVG vykdė strategijos įgyvendinimą, administravimą ir VVG…