DALYVAUTA SVV PROGRAMOS SVARSTYME

2018 m. gegužės 10 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė,  A. Rubel,  ir projekto administratorė, R. Mikienė, Akmenės rajono savivaldybėje dalyvavo susitikime dėl Smulkaus vidutinio verslo programos aptarimo. Susitikimo metu buvo aptartas VPS  priemonių suderinamumas su Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa.