PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros  2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7): Bendruomeniškumo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) Parama pagal šią priemonę orientuota į VVG teritorijos gyventojų saviraiškos galimybių didinimą, gebėjimą veikti kartu plėtojimą bei savitarpio pagalbos įpročių stiprinimą. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus plėtros. Remiamos veiklos: –         …