ĮVYKO VISUOTINIS-RINKIMINIS VVG NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018 m. birželio 19 d. Ventos regionio parko direkcijoje vyko visuotinis-rinkiminis VVG narių susirinkimas. Visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui išrinkta nauja VVG valdyba iš 11 narių.  Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti 5 nariai: Jūratė Garolienė, Silva Ivanauskienė, Vitalija Damskienė, Vaidotas Adomaitis, Vytautas Juozapavičius. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti 3 nariai: Stanislovas Mačius, Dovydas Gerdauskis ir Davidas Jankauskas. Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti 3 nariai: Vitalija Žakienė, Edita Daniela Statkienė ir Gražina…

AKMENĖS RAJONO KAIMO BENDRUOMENĖS DALYVAVO LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDYJE

Šių metų birželio 15-17 d. Karklėje, Klaipėdos r., poilsiavietėje „Žilvitis“, įvyko tradicinis renginys – Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis.  Sąskrydyje dalyvavo daugiau nei 1500 kaimo bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos savivaldybių, tame tarpe ir iš Akmenės , kurie pristatė rajonų bendruomenines organizacijas ir savo veiklą. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kaimo bendruomenių sąskrydžius organizuoja nuo 2004 metų. Akmenės rajonas  šiame renginyje dalyvavo pirmą kartą. Kasmet sąskrydžiai sukviečia kaimo bendruomenes…

BIRŽELIO 19 D. VYKS VISUOTINIS-RINKIMINIS VVG SUSIRINKIMAS

2018 m. birželio 19 d. 17.15 val. kviečiame į visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo vieta: Ventos regioninio parko direkcija, Ventos g. 30A, Venta DARBOTVARKĖ: VVG valdybos perrinkimas; VVG pirmininko perrinkimas; Akmenės r. VVG narių komitetų veiklos aptarimas ir komitetų atnaujinimas; 2015-2023 m. laikotarpio vietos plėtros Strategijos esamos situacijos apžvalga; Kiti einamieji klausimai.  

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti (kodas LEADER-19.2-6.4) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų…

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6) veiklos sritį: Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (kodas LEADER-19.2-6.2) Remiamos veiklos: ne žemės ūkio veiklos; produktų gamyba, apdorojimas ir pardavimas; įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų…

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8): Kaimo gyventojų švietimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pagal šią veiklos sritį parama skiriama švietėjiškiems, mokymo renginiams, patirties mainams, informacijos sklaidos ir prieinamumo gerinimo priemonėms, organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvoms. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus…

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS AKMENĖLIŲ DVARE

2018 m. birželio 6 d. Akmenės r. vietos veiklos grupės pirmininkė V. Žakienė ir viešųjų ryšių specialistė R. Pušinskaitė dalyvavo tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimę, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikimą, Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone,,organizavo Vietos veiklos grupė “Pakruojo rajono partnerystė“. Susitikimo dalyvius pasveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius ir Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis. Susitikime dalyvavusių VVG atstovai…

BIRŽELIO 8 D. KVIEČIAME BENDRUOMENES IR KITAS NVO Į INFORMACINĮ RENGINĮ AKMENĖJE

Birželio 8 d.  kviečiame į informacinį renginį. PROGRAMA 14:15 val. registracija 14:30 val. Akmenės r. vvg pristatys numatomų kvietimų, pagal priemonių „Bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“, taisykles. Renginio vieta: Akmenės seniūnijos salė, Sodo g. 5, Akmenė. Telefonai informacijai +370 681 88 330, +370 60972055, +370 60316203 arba el. paštu rita.akmenesvvg@gmail.com This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Jaunimo verslumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10): Jaunimo verslumo ugdymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) Remiamos veiklos: Parama pagal šią priemonę orientuota į jaunimo verslumo ugdymą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savanoriškos veiklos. Parama pagal…

SUSITIKIMAI SU BENDRUOMENĖMIS

2018 gegužės 25 d. ir gegužės 29 d. susitikta su Kruopių ir Papilės seniūnijų bendruomenėmis. Susitikimų metu buvo išklausytos idėjos ir pristatytos paskelbtų kvietimų pagal priemones “Bendruomeniškumo skatinimas” ir “Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams”.