SUSITIKIMAI SU BENDRUOMENĖMIS

2018 gegužės 25 d. ir gegužės 29 d. susitikta su Kruopių ir Papilės seniūnijų bendruomenėmis. Susitikimų metu buvo išklausytos idėjos ir pristatytos paskelbtų kvietimų pagal priemones “Bendruomeniškumo skatinimas” ir “Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams”.

SEMINARAS VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS TELŠIUOSE

2018 m. gegužės 29 d. Akmenės rajono administracijos darbuotojos, Telšiuose, dalyvavo seminare „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“, kurį organizavo  LR Žemės ūkio ministerija. Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė pristatė aktualius pokyčius įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Taip pat apžvelgė vietos projektų atrankos kriterijus ir išsakė svarbiausias pastabas į ką atkreipti dėmesį formuluojant vertinimo atrankos kriterijus. VVG atstovai dalijosi…