PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Jaunimo verslumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10): Jaunimo verslumo ugdymas (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) Remiamos veiklos: Parama pagal šią priemonę orientuota į jaunimo verslumo ugdymą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savanoriškos veiklos. Parama pagal…