PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8): Kaimo gyventojų švietimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pagal šią veiklos sritį parama skiriama švietėjiškiems, mokymo renginiams, patirties mainams, informacijos sklaidos ir prieinamumo gerinimo priemonėms, organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvoms. Priemone siekiama bendruomeninio/NVO sektoriaus…