Įgyvendintas Kruopių bendruomenės projektas “Vasaros užimtumo stovykla Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui”

Rugpjūčio 19 d. startavo Kruopių bendruomenės parašytas projektas „Vasaros užimtumo stovykla Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui“ (Nr. AKME-LEADER-6B-V-5-3-218). Bendra projekto vertė 3500,00 Eur. Organizuojant vasaros užimtumo stovyklą Kruopių seniūnijos vaikams ir jaunimui, buvo siekiama skatinti vaikų kūrybiškumą, prasmingą poilsį, integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomenę, ugdyti fizinį aktyvumą ir bendruomeniškumą. Penkias dienas trukusioje vasaros užimtumo dienos stovykloje dalyvavo 30 vaikų ir jaunimo nuo 7…