Dalyvauta seminare “Pažangaus kaimo link”

2020 m. sausio 28 d. Akmenės rajono VVG administracija ir kaimo plėtros proceso dalyviai, Akmenės rajono kaimo bendruomenių, vietos verslo atstovai dalyvavo seminare “Pažangaus kaimo link”. Seminaro lektorė Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, Bioekonomikos plėtros fakulteto dr. Vilma Atkočiūnienė. Dalyviai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi.    Akmenės rajono VVG…