Šeimų šventė „Mes kartu“

Gražų ir saulėtą penktadienį Kruopių miestelio skvere įvyko šeimų šventė „Mes kartu“, kurią organizavo Kruopių kultūros namai, seniūnija ir bendruomenė. Renginio metu oficialiai atidaryta mini golfo aikštelė, įrengta įgyvendinant projektą Nr. AKME-LEADER-6B-I-6-3-2018 „Mini golfo įrengimas Kruopių miestelio skvere“. Projektas įgyvendintas pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015–2023 metų strategija“. Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (17527,85 Eur), Lietuvos…

Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą

Asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” įgyvendina projektą “Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą”. Bendra projekto vertė – 1465,17 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas 2020 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, Nr. 3D-7. Projektą numatoma įgyvendinti 3 etapais. Pirmasis renginys įvyko birželio 21 d. asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” sutelkė bendruomenės narius švęsti Jonines.   Antrasis renginys…