Asociacija „Pramogos Jūsų vaikams“ įgyvendino projektą “Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ verslo kūrimas”. Projekto tikslas – siekti Asociacijos „Pramogos Jūsų vaikams“ finansinio savarankiškumo, pradedant vykdyti komercines veiklas ir kuriant naujas darbo vietas.

Bendra projekto vertė – 99 505,36 Eur. Prašoma paramos suma – 79 278,00 Eur be PVM. Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 927,36  Eur, nuosavos pareiškėjo lėšos – 2 728,58 Eur,  iš veiklos gautinos lėšos – 1 029,47 Eur, nuosavos partnerių lėšos – 300 Eur.

Pareiškėja pradėjo vykdyti kūrybinę, meninę ir pramogų organizavimo veiklą (EVRK 90.00.00), pramogų ir poilsio organizavimo veiklą (EVRK 93.20.00),  maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą (EVRK 56.00.00).

Veiklų vykdymui įsigijo reikalingą įrangą: maisto gamybos įrangą, vaikų pramogų įrangą, personažų kostiumus, garso, apšvietimo, specialių efektų įrangą bei automobilį su priekaba ir įdarbino darbui su šia įranga reikalingus darbuotojus: 1 etatas animatorius – pardavėjas, 0,8 etato  organizatorius-vedėjas. Viso sukūrė 1,8 etato naujų darbo vietų.

Pasiekti projekto uždaviniai:
1) Įsigytos veiklos vykdymui reikalingą įrangą/priemones.
2) Sukurtos su veiklos vykdymu susijusias darbo vietas.
3) Pradėtos vykdyti kūrybinės, pramoginės ir pramogų organizavimo, pramogų ir poilsio organizavimo, maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos.                                                              4)Pareiškėja tapo finansiškai nepriklausoma.