2023 m. vasario 21 d. Akmenės rajono VVG administracija susitiko su Akmenės rajono savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, administracijos direktore Aromeda Lauciene, investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Daiva Tušiene, žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskiene. Susitikimo metu buvo kalbėta apie susitikimų,  su gyventojais, NVO atstovais, kaimo bendruomenių, verslo atstovais, išsakyti poreikiai, norimos spręsti problemos, projektų idėjos. Iš savivaldybės išsakytos finansinės galimybės, atsižvelgiant į koofinansavimą ateityje, aptartos savivaldybės projektų idėjos ir prioritetinės sritys.