Šeimų šventė „Mes kartu“

Gražų ir saulėtą penktadienį Kruopių miestelio skvere įvyko šeimų šventė „Mes kartu“, kurią organizavo Kruopių kultūros namai, seniūnija ir bendruomenė. Renginio metu oficialiai atidaryta mini golfo aikštelė, įrengta įgyvendinant projektą Nr. AKME-LEADER-6B-I-6-3-2018 „Mini golfo įrengimas Kruopių miestelio skvere“. Projektas įgyvendintas pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015–2023 metų strategija“. Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (17527,85 Eur), Lietuvos…

Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą

Asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” įgyvendina projektą “Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą”. Bendra projekto vertė – 1465,17 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas 2020 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, Nr. 3D-7. Projektą numatoma įgyvendinti 3 etapais. Pirmasis renginys įvyko birželio 21 d. asociacija “Raudonskardžio bendruomenė” sutelkė bendruomenės narius švęsti Jonines.   Antrasis renginys…

Akmenės rajono vietos veiklos grupės pažangus vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

2020 m. birželio 19 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2019 metus. VVG finansininkė Zita Vaišvylienė pristatė finansines ataskaitas.   Plačiau Akmenės rajono strategijos įgyvendinimo ataskaitinio laikotarpio veiklas, paskelbtus kvietimus, įvertintas ir patvirtintas vietos projektų paraiškas, pasirašytas paramos vykdymo sutartis ir LEADER…

Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas

2020 m. birželio 18 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracija dalyvavo Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, kurį surengė Vietos veiklos grupė “Radviliškio lyderis” , Baisiogaloje, Radviliškio rajone. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“,  asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, VVG „Pakruojo rajono…

Poilsio zona Sablauskiuose

Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“ įgyvendino projektą „Poilsio zonos įrengimas Sablauskių kaime“ pagal priemonės “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (LEADER-19.2-7.2).  Projekto tikslas –  sukurti patrauklią viešą aplinką, įvairaus amžiaus bei grupių asmenims, tinkamai praleisti laisvalaikį, įrengiant viešąją laisvalaikio infrastruktūrą Sablauskių kaime (prie Sablauskių tvenkinio). Projekto įgyvendinimo metu atlikti viešosios laisvalaikio infrastruktūros įrengimo darbai (įrengta…