Pradėtas įgyvendinti jaunimo verslumo projektas “Verslumo labaratorija”

Gegužės 3 d. pradėtas įgyvendinti Akmenės rajono Akmenės gimnazijos jaunimo verslumą skatinantis projektas „Verslumo labaratorija“ (Nr. AKME-LEADER-6A-J-7-1-2018). Projekto tikslas – skatinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių moksleiviško jaunimo verslumą ir iniciatyvumą per švietėjiškas veiklas. Akmenės rajono Akmenės gimnazija projekto įgyvendinimo metu suorganizuos 4 renginių ciklą. Gegužės 3 d., birželio 10, 11 d. buvo suorganizuoti 3 renginiai: „Verslumo įgūdžių ugdymo Laboratorija”, „Labaratorija: Nuo ko pradėti?” ir Sėkmingo verslininko formulė”. Jaunimo verslumą skatinantys…

Kaimo bendruomenių susitikimas su aplinkos ministru

2019 m. gegužės 23 d. Valstiečių ir žaliųjų sąjungą atstovaujančios seimo narės Guodos Burokienės iniciatyva įvyko susitikimas su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Pagal iš anksto surinktus paklausimus iš visos Lietuvos kaimo bendruomenių, buvo sudėlioti pagrindiniai ir aktualiausi klausimai, kurie svarbūs ir aktualūs šios dienos kaimui. Pagrindinis klausimas tai nuotėkų tvarkymo ir vandens tiekimo problemų sprendimo perspektyvos. Ministras neslėpė emocijų, suradęs ministerijoje daug ankstesnių valdžių paliktos netvarkos šiuo klausimu, kurią…

Susitikimas su Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Balandžio 26 d. įvyko pirmasis Akmenės rajono kaimo bendruomenių sąjungos susitikimas su Akmenės rajono valdžios atstovais: savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, administracijos direktore Aromeda Lauciene, vicemeru Tomu Martinaičiu, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskiene. Sąjungos pirmininkė Irena Beišinienė kalbėjo apie rajono kaimo bendruomenių sąjungos tikslus, siekiant koordinuoti Akmenės rajono kaimo bendruomenių organizacijų veiklą, gerinti kaimo bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje. Sąjunga…

Įvyko VVG visuotinis – ataskaitinis susirinkimas

2019 m. balandžio 12 d. vyko Akmenės rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupės nariai ir darbuotojai. Pirmininkė Vitalija Žakienė pristatė Akmenės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2018 metus. VVG finansininkė Zita Vaišvylienė pristatė finansines ataskaitas.       Plačiau Akmenės rajono strategijos įgyvendinimo ataskaitinio laikotarpio veiklas, paskelbtus kvietimus, įvertintas ir patvirtintas vietos projektų paraiškas, pasirašytas paramos vykdymo sutartis…

Vietos veiklos grupių susitikimas Raseinių rajone

2019 m. kovo 27 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė dalyvavo vietos veiklos grupių susitikime, Betygaloje, Raseinių rajone. Susitikimą organizavo Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“, kuriame dalyvavo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Vietos veiklos…

SKIRTA PARAMA PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Patvirtintas paramos skyrimas pirmiesiems veiklų projektams, įgyvendinamiems pagal Akmenės rajono VPS priemones “Bendruomeniškumo skatinimas” ir “Jaunimo verslumo ugdymas”. Parama patvirtinta 5 vietos projektams: Eil. Nr. Pavadinimas (jei pareiškėjas juridinis asmuo) / Vardas, pavardė (jei pareiškėjas fizinis asmuo) Paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Vietos projekto pavadinimas   Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur Paramos patvirtinimo diena 1 2 4 5 6 7 VPS priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“…