Paskelbtas Kvietimas Nr. 11 infrastruktūriniams ne pelno projektams

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 Akmenės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį: Parama investicijoms į visų rušių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2 (reglamentuoja KPP) Remiamos veiklos: ·  Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. mažos apimties viešosios aplinkos ir infrastruktūros…

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga

Akmenės rajono vietos veiklos grupė nuo 2016 m. balandžio 14 d. įgyvendina antrąją vietos plėtros strategiją „Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija“ (toliau – VPS). VPS vertė – 1 693 089,00 Eur, vietos projektų įgyvendinimui skirta 1 354 471,00 Eur, VPS administravimui – 338 618,00 Eur. 2015-2023 m. VPS įgyvendinti numatyta iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono VVG įgyvendindama VPS 2017 m.…

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS KONFERENCIJA

2018 m. lapkričio 22 d. Akmenės rajono VVG projekto vadovė Aida Rubel dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM organizuotame susitikime-konferencijoje. Konferencija buvo surengta, dėl keičiamų VVG administravimo taisyklių, kuriose bus nustatyta, kad VVG paraiškų vertinimą atliks nebe NMA, o VVG. Kaip teigė renginį pradėjęs NMA direktorius Erikas Bėrontas, taisyklių pakeitimas labai reikalingas siekiant visiems svarbaus bendro tikslo – surinktas VVG paraiškas įvertinti kuo operatyviau, kad parama…

SAVIVALDYBĖS PARAMA RAJONO BENDRUOMENĖMS

2018 m. lapkričio 13 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vitalija Žakienė,  projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė Roberta Mikienė dalyvavo susitikime su Savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu ir Administracijos direktorė Aromeda Lauciene dėl Akmenės rajono savivaldybės paramos rajono bendruomenėms. Susitikime kalbėta apie 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, jos prioritetus, veiklos sritis, numatomų investicinių projektų įgyvendinimo galimybes ir prisidėjimą prie jų Savivaldybės…

SUSITIKIMAS SU AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NVO TARYBA

2018 m. spalio 11 d. Akmenės rajono VVG vadovė Aida Rubel dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje. Pirmiausia buvo aptarta Akmenės rajono bendruomenių situacija dėl reikalingų dokumentų VĮ Registrų centrui pateikimo. Akmenės rajono VVG administracija su didžiąja dalimi rajono bendruomenių buvo susitikusi ir padėjo užpildyti dokumentus dėl valdybos pasikeitimo. Akmenės rajono savivaldybės administracijos suteikta finansine parama dėl bendruomenių finansinės atskaitomybės dokumentų sutvarkymo taip pat pasinaudojo didžioji…

PLANUOJAMAS PIRMASIS AKMENĖS R. VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2017 M. KVIETIMAS PARAIŠKOMS TEIKTI

Kviečiame susipažinti su pirmojo Akmenės r. VVG kvietimo, skirto verslo plėtrai, taisyklių ir priedų projektu Kvietimas bus skelbiamas pagal Strategijos I prioritetą “Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovės” priemonės “Privataus verslo kūrimas ir plėtra” veiklos sritį “Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Pirminė vietos projekto paraiška Galutinė vietos projekto paraiška Verslo plano forma (pateikiama kartu su pirmine paraiška) Finansavimo sąlygų aprašas (taisyklės) Finasavimo sąlygų aprašo derinimo su NMA…