Akmenės rajono vietos veiklos grupė dalyvavo susitikime NMA

2019 m. gruodžio 10 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel ir projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais. Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė susitikimo darbotvarkę ir dalyvius. Pagrindinį pranešimą „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai,…

Šiaulių apskrities Vietos veiklos grupių susitikimas Šiaulių rajone

2019 m. lapkričio 27 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė Aida Rubel, projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ suorganizuotame tradiciniame Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo VVG darbuotojai ir atstovai iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės…