2020 m. spalio 2 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė Aida Rubel, projekto administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Roberta Mikienė dalyvavo susitikime su Savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu, Administracijos direktore Aromeda Lauciene, mero pavaduotoju Tomu Martinaičiu ir kitais savivaldybės atstovais.

Susitikime kalbėta apie 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategiją, jos prioritetus, veiklos sritis, aptarta VPS priemonės „Turizmo vystymas“ ir priemonės „Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas“ įgyvendinimas, kadangi pagal šias priemones pareiškėjai yra savivaldybė arba jos institucijos. Diskutuojant apie priemonės „Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas“ įgyvendinimą, su savivaldybės atstovais buvo nuspręsta elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo projektus įgyvendinti 2021 metais. 2021 metais savivaldybės planuose yra „Akmeniečio kortelės“ įdiegimas. Pagal šią priemonę, bendradarbiaujant su Akmenės rajono savivaldybe ir jos įstaigomis, būtų galimybė finansuoti su kortelės įdiegimu ir pristatymu rajono žmonėms susijusias išlaidas.

Aptartos numatomų investicinių projektų įgyvendinimo galimybės ir prisidėjimas prie jų Savivaldybės biudžeto lėšomis. Akmenės rajono savivaldybė ketina prisidėti apie 119 000 Eur.