PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ SUTARTYS

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė su vietos pareiškėjais pasirašė trišales vietos projektų vykdymo sutartis. Dauguma vietos projektų vykdytojų buvo numatę nuo pavasario pradėti pastatų remonto darbus, vykdyti kitas suplanuotas veiklas, todėl džiaugėsi, kad pasirašę paramos sutartis galės pradėti planuotus darbus. [SLGF id=1729]

Patirties – į Čekiją, Austriją, Vengriją

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo įgyvendinti projektą „Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“, kuris remiamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties ,,Leader  metodo įgyvendinimas“ priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos srities „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui…

Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

Rugsėjo 7 dieną Akmenės rajono Vietos veiklos grupė (VVG) kavinėje – sodyboje ,,Viliošiai” surengė Šiaulių apskrities, Raseinių bei Mažeikių rajonų vietos veiklos grupių konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Susitiko Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Joniškio, Raseinių, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Akmenės vietos veiklos grupės. Konferencija organizuota įgyvendinant Akmenės rajono Vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategiją. Diskutuota įgyvendinamų strategijų administravimo, vietos projektų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo…

2011-01-27 Seminaras Briuselyje naujoms vietos veiklos grupėms

     2011 m sausio 19-20 d. Europos kaimo plėtros tinklas surengė seminarą naujoms vietos veiklos grupėms, Briuselyje, Belgijoje. Seminaro tikslas – sudaryti galimybes užmegzti bendradarbiavimo kontaktus, perduoti patirtį naujoms ir mažiau patyrusioms VVG kaip efektyviai įgyvendinti vietos plėtros strategiją, pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant Leader metodą.      Šiame renginyje dalyvavo “Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro” direktorė Lina Gumbrevičienė ir vyresn. specalistas Marius Kairys,…