Vietos projektų atrankos valdybos podėdis dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo

Š. m. kovo 1 d. 15 val. įvyko Akmenės rajono VVG vietos projektų atrankos valdybos posėdis dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. Šiame vietos projektų atrankos valdybos posėdyje skiriamos lėšos Kruopių bendruomenės pateiktam projektui “Viešųjų erdvių sutvarkymas Kruopių miestelyje ir Spaigių kaime” ir Paeglesių kaimo bendruomenės projektui “Viešųjų erdvių sutvarkymas Eglesių, Paeglesių ir Dabikinės kaimuose”. Posėdyje nutarta skirti Kruopių bendruomenės projektui 89 799,89 Lt paramos…

Mokymai “Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama”

Akmenės VVG kovo 6 d. organizuoja mokymus “Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama” Akmenės rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ KVIEČIA dalyvauti nemokamuose mokymuose, kurie vyks 2013 m. kovo 6 d.  kavinėje – sodyboje „Viliošiai“:  Marketingo pagrindai. Viešojo sektoriaus reklama Šio seminaro tikslas  supažindinti su pagrindiniais verslo organizavimo reikalavimais, rinkos tipais, sėkmingo pardavimo metodais.…

Mokymai “Renginių organizavimas”

Vasario 25 d. organizuojami mokymai “Renginių organizavimas”. Jie skirti VVG valdybos organams, VVG nariams ir asmenims, įdarbintiems administruoti projektus. Mokymų tikslai – supažindinti su pagrindiniais renginių organizavimo reikalavimais, renginių tipais, komandos formavimo renginio įgyvendinimui, organizavimo ypatumais,organizatorių elgesio renginio metu ypatumais  ir  renginių viešinimu. Mokymų – konsultacijų metu bus taikomi įvairūs mokymo metodai: paskaita, individualus darbas, praktinės užduotys. Lektorė Živilė Vyštartaitė. 

Vyksta Anglų kalbos pradinio (Elementary) lygio mokymai

Mokymai prasidėjo vasario 4 d. Šių mokymų tikslai išmokyti anglų kalbos kaip bendravimo priemonės, teikiančios galimybę komunikuoti užsienio šalyse ir su galimais užsienio šalių partneriais, keistis aktualia informacija bei projektų rengimo patirtimi; Įgyti socialinių kultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su užsienio kalba kalbančios tautos ar tautų atstovais, stiprinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius; Skirti daugiau dėmesio praktinei kalbos vartosenai, ugdant gebėjimus tiksliai suprasti  mokytojo ir kolegų,…

NORAS MOKYTIS NEMAŽĖJA

Nevyriausybinė organizacija Akmenės rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“ , kurio vertė 230 tūkst. litų. Projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis ,,Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG…

Sausio 23 – 24 d. vyks mokymai “Etiketas stresinėse situacijose. Profesinė etika”

Šių mokymų tikslai – susipažinti su šiuolaikiniais profesinio etiketo reikalavimais ir jų svarba kuriant ir palaikant dalykinius ryšius, tobulinant asmeninį ir įmonės įvaizdį, pagerinti bendravimo su klientais kompetenciją. Pagrindinių mokymo temų pavadinimai: Pozityvaus įvaizdžio formavimo priemonės. Susitikimų protokolas. Bendravimas su svečiais, klientais. Bendravimas telefonu ir elektroniniu paštu. Etiketas stresinėse situacijose. Tikslinė grupė – potencialūs vietos projektų vykdytojai, gyvenantys ir (arba) veikiantys VVG teritorijoje.

Pasirašytos verslo vietos projektų vykdymo sutartys

Akmenės rajono Vietos veiklos grupė su vietos pareiškėjais pasirašė trišales verslo vietos projektų vykdymo sutartis. Buvo pasirašytos trys verslo vietos vykdymo sutartys. Vietos projektas „Kepyklėlė – arbatinė „Merssy“ (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-03-003)  bus pradėtas įgyvendinti nuo 2013 m.  vasario 1 d. , planuojama pabaiga 2013 m. spalio 20 d.. Vietos projektas UAB „Visible Constructions“ verslo plėtra (Nr. LEADER-12-AKMENĖ-03-001)  pradėtas įgyvendinti nuo 2012 m.  gruodžio 17 d., planuojama pabaiga…

Akmenės r. VVG ruošiasi naujam 2015-2023 m. laikotarpiui

Akmenės r. vietos veiklos grupė (toliau-VVG) 2015 m. vasario 6 d. pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Šią paraišką patvirtino ir paramą skyrė 2015 m. birželio 19 d. Šio projekto parama buvo skirta Akmenės r. VVG 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos rengimui. Pirmuoju projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo…

Įgyvendinti Akmenupio bendruomenės ir UAB “Akmenės vandenys” vietos projektai

Projektu „Gatvių apšvietimas – antras žingsnis į Akmenės II kaimo infrastruktūros gerinimą“  Akmenės II kaime įrengtas gatvių apšvietimas. 2012 m. lapkričio 30 Akmenės rajono vietos veiklos grupės administracija atlikdama vietos projekto patikrą užfiksavo, kad projektas užbaigtas 3 mėnesiais anksčiau nei planuota. Projektas įgyvendintas sėkmingai ir kaimo gyventojai bei svečiai tamsiu paros metu jau vaikšto apšviestomis gatvėmis. UAB “Akmenės vandenys” vietos projektas “Alkiškių kaimo geriamojo vandens…